CÔNG TY CỔ PHẦN MENTO Văn phòng: 162/64 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Astoria II Combined Cycle Plant

Project Type: Natural gas-fired combined-cycle power plant | Location: Queens, New York | Capacity: 550-MW
Đăng bởi: -   Thứ 7, 10/06/2023 14:42:08
Chia sẻ:
Copyright © 2022 - CÔNG TY CỔ PHẦN MENTO . All rights reserved.