MENTO JOINT STOCK COMPANY Office: 162/64 Nguyen Van Luong, Ward 17, Go Vap District, HCMC, Vietnam

News

CÔNG TY MENTO HOÀN THANH ĐƠN HÀNG CHO DỰ ÁN OKI _INDONESIA

Ngày 11.11.2023, Mento có lịch xuất hàng thông tin như sau: Dự án: OKI Khối lượng: 93,500 kg Địa điểm lắp đặt: Indonesia Khách hàng: Andritz 11 cont gồm 8 cont x 40’GP và 4 cont 40’HC
MENTO JOINT STOCK COMPANY
Copyright © 2022 - MENTO JOINT STOCK COMPANY. All rights reserved.