CÔNG TY CỔ PHẦN MENTO Văn phòng: 162/64 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Seminole Combined-Cycle Power Project

Project Type: Natural gas-fired combined-cycle power plant | Location: Putnam County, Florida, US | Capacity: 1,050MW
Đăng bởi: -   Thứ 7, 29/07/2023 09:53:26
Chia sẻ:
Copyright © 2022 - CÔNG TY CỔ PHẦN MENTO . All rights reserved.