Sáng ngày 25/5/2018, Lễ khởi công dự án One Verandah đã diễn ra thành công tốt đẹp….